Việc sử dụng vật liệu xây dựng không nung trước ngày 28-1-2018

9 Tháng Một, 2018

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 12417/VP-ĐT đề nghị sở, ngành liên quan, UBND quận, huyện, thị xã thực hiện Thông tư số 13/2017/TT-BXD ngày 8-12-2017 của Bộ Xây dựng về quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng.

Các công trình sử dụng vốn nhà nước buộc phải sử dụng vật liệu xây dựng không nung

Các công trình sử dụng vốn nhà nước buộc phải sử dụng vật liệu xây dựng không nung

Sở Xây dựng Hà Nội được giao nghiên cứu, hướng dẫn tổ chức thực hiện theo quy định; khẩn trương kiểm tra, rà soát và báo cáo UBND thành phố và Bộ Xây dựng về tình hình đầu tư, sản xuất, sử dụng vật liệu xây không nung trên địa bàn thành phố trước ngày 28-1-2018.
Thông tư số 13/2017/TT-BXD có hiệu lực thi hành từ ngày 1-2-2018 quy định việc sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp để làm tường, vách ngăn và khối xây.

Theo đó, các công trình xây dựng được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách, vốn vay của doanh nghiệp có vốn nhà nước lớn hơn 30% phải sử dụng vật liệu xây không nung trong tổng số vật liệu xây dựng với tỷ lệ tuỳ thuộc từng địa bàn. Thành phố Hà Nội, TP Hồ Chí Minh yêu cầu  phải sử dụng 100% vật liệu xây dựng không nung. Các công trình có yêu cầu đặc thù không sử dụng vật liệu xây không nung thì phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xem xét, chấp thuận.

 Liên kết liên quan

Vật liệu xây dựng

Giá thép xây dựng

Giá thép pomina

Giá thép Việt Nhật

Giá thép Miền Nam

Giá thép Hòa Phát

Việc sử dụng vật liệu xây dựng không nung trước ngày 28-1-2018
Bình chọn bài viết

Bài Viết Liên Quan